Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

01:37:46 Domingo 23 de enero 2022

Información

departamento de persoal

09/11/2021

OE - SELECCION DOCENTES CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES E PAVIMENTOS E ALBANELERÍA

OE – PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 9 DE NOVEMBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

RESULTADOS DO PROCESO SELECTIVO DOS DOCENTES DAS ESPECIALIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES E PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN

 

PROBA

 

MÉRITOS

MAX. 8

PTOS

 

TOTAL

 

MAX. 12 PTOS

TIT.

EXPER.

CURSOS

GALEGO

SUMA

MAX.

 

 

1,5

4

2

0,5

 

20 PTOS

CONSERVACIÓN E MELLORA DE MONTES

 

 

 

 

 

 

 

MARIN LOPEZ ADOLFO

8,50

1,5

0,00

2,00

--

3,50

12,00

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVIMENTOS E ALBANELERÍA DE URBANIZACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

SALAN CASTRO ALFONSO

5,50

0,00

4,00

0,30

APTO

4,30

9,80

Dado que so hai un candidato por posto, e que ambos resultaron aptos, o tribunal entende que non procede establecer prazo de alegacións, e acorda publicar o resultado proba de coñecementos e da baremación de méritos o martes 9 de novembro, propoñendo para a súa contratación a ambos candidatos .

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: