Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

22:22:13 Domingo 3 de marzo 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

03/10/2023

APROBACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE CONDUCTOR CAMIÓN LIXO

EXP: 2023/E001/000010

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP: 3 DE OUTUBRO DE 2023

Convócanse probas selectivas, mediante oposición, para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación na modalidade de substitución dun condutor do camión do lixo, como persoal laboral temporal, cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 27 de setembro de 2023 e publicadas no BOP núm. 189 do 03/10/2023.

https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/10/03/2023_0000007725.pdf

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: