Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

13:37:02 Domingo 26 de mayo 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

21/03/2024

APROBACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE PEÓN DO CAMIÓN DO LIXO

EXP: 2024/E001/000002

ANUNCIO

Aprobación da bolsa de emprego para a contratación na modalidade de substitución dun peón do camión do lixo, como persoal laboral temporal.

EXPTE.: 2024/E001/000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA: BOP NÚM. 58 DO 21 DE MARZO DE 2024.

Publícase para xeral coñecemento o Decreto da Alcaldía do Concello de Camariñas núm. 216/2024 de data 18/03/2024, mediante o cal que se aproba a bolsa de emprego para a contratación na modalidade de circunstancias da produción e substitución dun peón do camión do lixo, como persoal laboral temporal.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/03/21/2024_0000001867.pdf

Camariñas, 21 de marzo de 2024

A Alcaldesa,

Sandra Insua Rial


Justificantes de Publicación: