Sede electrónica Concello de Camariñas

20:55:47 Venres 2 de decembro 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSONAL

30/06/2022

ANUNCIO MODIFICADO POR ERRO MATERIAL DO RESULTADO FINAL DO PROCESO PARA BOLSA ADMINISTRATIVO

EXP: 2022/E001/000004

ANUNCIO

Detectado un erro material na acta asinada o 29 de xuño de 2022, nas columnas dos resultados da fase de concurso, resulta que onde pon A-B-C, debería poñer C-A-B. Modifícase o anuncio quedando da seguinte forma:

RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA A PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A DO CONCELLO DE CAMARIÑAS.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 29 DE XUÑO DE 2022.

O TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DUN FUNCIONARIO/A INTERINO/A PARA A PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A DO CONCELLO DE CAMARIÑAS.

Unha vez efectuada a revisión do 1º exercicio, logo da resolución das alegacións presentadas, establécese o seguinte:

RESULTADO DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

RESULTADO

1

LÓPEZ SOLLOSO, RAQUEL

55,50

APTO

2

RODRÍGUEZ BENLLOCH, FERNANDO

54,00

APTO

3

PINAL SEOANE, SILVIA MARIA

54,00

APTO

4

ROMERO SUÁREZ, BEGOÑA

52,50

APTO

5

ROSENDE OTERO, Mª JESÚS

52,50

APTO

6

CASTELO FERNÁNDEZ, SILVIA

51,00

APTO

7

GÓMEZ BOLÓN, DANIEL

51,00

APTO

8

RIOS PENA, XESÚS MANUEL

46,50

APTO

9

LEMA AMADO, NOELIA Mª

45,00

APTO

10

IRIGOYEN VÁZQUEZ, SERGIO

45,00

APTO

11

REIGOSA LOMBAO, AGOSTIÑO

43,50

APTO

12

MONTERO CASTIÑEIRA, BORJA

40,50

APTO

13

SIEIRA MARTÍNEZ, PLÁCIDA

39,00

APTO

14

VAZQUEZ PARDO, ADRIAN

39,00

APTO

15

DEVESA LIÑEIRO, ISMAEL

37,50

APTO

16

MORATE NUÑEZ, DEBORAH

28,50

NON APTO

17

BLANCO TERNANDE, BELÉN

27,00

NON APTO

18

TOBA MARTÍNEZ, NOEMÍ

22,50

NON APTO

19

ROMERO CAMPAÑA, Mª TRINIDAD

19,50

NON APTO

20

MOUZO CANOSA, LORENA

15,00

NON APTO

21

CASTIÑEIRA REY, SAIRA

15,00

NON APTO

 

Unha vez efectuada a valoración dos méritos establécese o seguinte:

RESULTADO DA FASE DE CONCURSO

                             

NÚM.

APELIDOS E NOME

C

A

B

Total fase
concurso

1

LÓPEZ SOLLOSO, RAQUEL

8,00

 

0,60

8,60

2

RODRÍGUEZ BENLLOCH, FERNANDO

4,00

 

1,50

5,50

3

PINAL SEOANE, SILVIA MARIA

4,00

 

6,30

10,30

4

ROMERO SUÁREZ, BEGOÑA

6,00

 

4,20

10,20

5

CASTELO FERNÁNDEZ, SILVIA

4,00

 

2,70

6,70

6

ROSENDE OTERO, Mª JESÚS

4,00

2,50

10,00

16,50

7

GÓMEZ BOLÓN, DANIEL

4,00

0,20

2,70

6,90

8

RIOS PENA, XESÚS MANUEL

 

0,30

1,50

1,80

9

LEMA AMADO, NOELIA Mª

4,00

 

10,00

14,00

10

REIGOSA LOMBAO, AGOSTIÑO

4,00

3,70

4,20

11,90

11

SIEIRA MARTÍNEZ, PLÁCIDA

4,00

 

10,00

14,00

12

IRIGOYEN VÁZQUEZ, SERGIO

4,00

 

 

4,00

13

MONTERO CASTIÑEIRA, BORJA

6,00

 

2,10

8,10

14

DEVESA LIÑEIRO, ISMAEL

 

 

3,60

3,60

15

VAZQUEZ PARDO, ADRIAN

 

 

 

0,00

 

RESULTADO FINAL DA FASE OPOSICIÓN E CONCURSO

NÚM.

APELIDOS E NOME

TEST

CONCURSO

TOTAL

1

LÓPEZ SOLLOSO, RAQUEL

55,50

8,6

64,10

2

RODRÍGUEZ BENLLOCH, FERNANDO

54,00

5,5

59,50

3

PINAL SEOANE, SILVIA MARIA

54,00

10,3

64,30

4

ROMERO SUÁREZ, BEGOÑA

52,50

10,2

62,70

5

CASTELO FERNÁNDEZ, SILVIA

51,00

6,7

57,70

6

ROSENDE OTERO, Mª JESÚS

52,50

16,5

69,00

7

GÓMEZ BOLÓN, DANIEL

51,00

6,9

57,90

8

RIOS PENA, XESÚS MANUEL

46,50

1,8

48,30

9

LEMA AMADO, NOELIA Mª

45,00

14

59,00

10

REIGOSA LOMBAO, AGOSTIÑO

43,50

11,9

55,40

11

SIEIRA MARTÍNEZ, PLÁCIDA

39,00

14

53,00

12

IRIGOYEN VÁZQUEZ, SERGIO

45,00

4

49,00

13

MONTERO CASTIÑEIRA, BORJA

40,50

8,1

48,60

14

DEVESA LIÑEIRO, ISMAEL

37,50

3,6

41,10

15

VAZQUEZ PARDO, ADRIAN

39,00

0

39,00

 

Polo que o tribunal acorda:

Primeiro: Propoñer á Alcaldía que se proceda á formalización/aprobación da seguinte listaxe de aprobados para a creación dunha bolsa de emprego para a tramitación de nomeamentos da praza de administrativo, na orde de chamamento segundo a puntuación final, de maior a menor, obtida polos aspirantes aprobados que a continuación se indica:

 

ORDE DE
 CHAMAMENTO

APELIDOS E NOME

TOTAL

ROSENDE OTERO, Mª JESÚS

69,00

PINAL SEOANE, SILVIA MARIA

64,30

LÓPEZ SOLLOSO, RAQUEL

64,10

ROMERO SUÁREZ, BEGOÑA

62,70

RODRÍGUEZ BENLLOCH, FERNANDO

59,50

LEMA AMADO, NOELIA Mª

59,00

GÓMEZ BOLÓN, DANIEL

57,90

CASTELO FERNÁNDEZ, SILVIA

57,70

REIGOSA LOMBAO, AGOSTIÑO

55,40

10º

SIEIRA MARTÍNEZ, PLÁCIDA

53,00

11º

IRIGOYEN VÁZQUEZ, SERGIO

49,00

12º

MONTERO CASTIÑEIRA, BORJA

48,60

13º

RIOS PENA, XESÚS MANUEL

48,30

14º

DEVESA LIÑEIRO, ISMAEL

41,10

15º

VAZQUEZ PARDO, ADRIAN

39,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo: Dar traslado da correspondente acta á Alcaldía aos efectos do previsto na base novena da convocatoria que regula o proceso selectivo.

Terceiro: Facer público o resultado do concurso-oposición mediante a súa inserción no taboleiro de anuncios do Concello e a efectos meramente informativos na sede electrónica do Concello de Camariñas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola secretaria do Tribunal Dª. Elvira Chao Díaz.                                                                                                                         


Xustificantes de Publicación: