Sede electrónica Concello de Camariñas

12:25:21 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

06/07/2022

BOLSA DE FUNCIONARIO INTERINO PARA POSTO DE ADMINISTRATIVO

EXP: 2022/E001/000004

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP: 6 DE XULLO DE 2022.

Mediante Decreto de Alcaldía de data 30/06/2022 (publicado no BOP núm. 127 do 06/07/2022) foi aprobada/formada listaxe de aprobados para a creación dunha Bolsa de emprego para a contratación dun profesional encargado do posto de Administrativo/a no Departamento de Secretaria, cuxas bases foron aprobadas por Decreto de Alcaldía de data 24 de maio de 2022 e publicadas no BOP núm. 100 do 27/05/2022.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/07/06/2022_0000004019.pdf

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dna. Sandra Insua Rial


Xustificantes de Publicación: