Sede electrónica Concello de Camariñas

04:59:21 Mércores 6 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

06/07/2022

BOLSA DE FUNCIONARIO INTERINO PARA CUBRIR AUSENCIA DE ARQUITECTA MUNICIPAL

EXP: 2022/E001/000001

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP: 1 DE XULLO DE 2022.

Mediante Decreto de Alcaldía de data 27/06/2022 (publicado no BOP núm. 124 do 01/07/2022) foi aprobada/formada listaxe de aprobados para a creación dunha Bolsa de emprego para a contratación dun profesional encargado do posto de Arquitecto/a no Departamento de Urbanimo, cuxas bases foron aprobadas por Decreto de Alcaldía de data 24/03/2022 e publicadas no BOP núm. 60 do 29/03/2022.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/07/01/2022_0000003926.pdf

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dna. Sandra Insua Rial


Xustificantes de Publicación: