Sede electrónica Concello de Camariñas

10:50:48 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

19/04/2023

OFOB- PERSOAL LABORAL FIXO OFICIAL DE OBRAS, CONCURSO-OPOSICIÓN, OPE ORDINARIA 2022

EXP: 2023/E001/000002

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP: 19 DE ABRIL DE 2023

aprobación de LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO 1 DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2022.

Mediante decreto da alcaldía de data 14 de abril de 2023 foi aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos no procedemento de selección dunha praza de OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2022, anuncio que foi publicado no BOP núm. 74 do 19/04/2023.

https:/bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/04/19/2023_0000002860.pdf (dacoruna.gal)

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: