Sede electrónica Concello de Camariñas

12:24:23 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

19/04/2023

CAP- PERSOAL LABORAL FIXO CAPATAZ DE OBRAS. CONCURSO-OPOSICIÓN OPE ORDINARIA 2022

EXP: 2023/E001/000001

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP: 19 DE ABRIL DE 2023

APROBACIÓN DE LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO 1 DE CAPATAZ PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2022.

Mediante decreto da alcaldía de data 14 de abril de 2023 foi aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos no procedemento de selección dunha praza de CAPATAZ PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2022, anuncio que foi publicado no BOP núm. 74 do 19/04/2023.

https:/bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/04/19/2023_0000002858.pdf (dacoruna.gal)

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: