Sede electrónica Concello de Camariñas

00:21:13 Venres 9 de xuño 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

24/05/2023

APROL - APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DAS BASES DA CONVOCATORIA

EXP: 2023/E001/000004

CONCELLO DE CAMARIÑAS

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 24 DE MAIO DE 2023

Fanse públicas as BASES MODIFICADADAS PARA A contratación laboral temporal DUN/DUNHA TÉCNICO/A RESPONSABLE DO SERVIZO DE PLANIFICACION PREVENTIVA E VALORIZACIÓN DO MONTE, ao abeiro da Orde da Consellería de Emprego e Igualdade do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural), e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2023, código de procedemento TR351G (DOG núm. 22, do 01/02/2023), cuxas bases que foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 16 de maio de 2023, modificadas por decreto da Alcaldía de data 24/05/2023 e publicadas no taboleiro de anuncios do Concello en data 24 maio de 2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: