Sede electrónica Concello de Camariñas

10:16:58 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

07/06/2023

PEL - ACEPTACIÓN DA PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS PEL 2023

EXP: 2023/E001/000005

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ASUNTO: PEL - ACEPTACIÓN DA PROPOSTA DE CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2023 (PEL 2023).

EXPTE.: PEL - Contratación de catro PEÓNS AO ABEIRO DA SUBVENCIÓN OUTORGADA POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA no marco do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes PEL-CONCELLOS REACTIVA 2022.

EXPTE. TEDEC: 2023/E001/000005

EXPTE. solicitude da axuda: 2023/A008/000008

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 7 DE XUÑO DE 2023.

Faise público o decreto da Alcaldía de data 07/06/2023 de aceptación da proposta de contratación no procedemento de selección para a contratación laboral temporal DE CATRO PEÓNS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2023 (PEL 2023), ao abeiro da Convocatoria do Programa PEL-Concellos 2023 da Deputación Provincial, cuxas bases e convocatoria foron aprobadas por decreto da Alcaldía de data 08/05/2023 e publicadas no taboleiro de anuncios do Concello de Camariñas en data 08/05/2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: