Sede electrónica Concello de Camariñas

10:40:21 Xoves 7 de decembro 2023

Información

SECRETARIA

16/06/2023

AMPLIACIÓN DO HORARIO DE PECHE DE ESTABLECEMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO E E DE INICIO E FINALIZACIÓN D

EXP: 2023/U029/000020

ANUNCIO

ASUNTO: AMPLIACIÓN DO HORARIO DE PECHE DE ESTABLECEMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO E DE INICIO E FINALIZACIÓN DOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E DAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DURANTE A CELEBRACIÓN DAS FESTAS DE SAN PEDRO DE PONTE DO PORTO.

EXPTE. TEDEC: 2023/U029/000020

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 16 DE XUÑO DE 2023.

Publícase para xeral coñecemento o Decreto da Alcaldía do Concello de Camariñas de data 16/06/2023 pola que se amplían os horarios en dúas horas dos establecementos públicos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas deste termo municipal durante as festas de San Pedro de Ponte do Porto 2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola alcaldesa Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: