Sede electrónica Concello de Camariñas

12:11:55 Xoves 7 de decembro 2023

Información

SECRETARIA

19/06/2023

AMPLIACIÓN DO HORARIO DE PECHE DE ESTABLECEMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO E DE INICIO E FINALIZACIÓN DOS

EXP: 2023/U029/000021

ANUNCIO

ASUNTO: AMPLIACIÓN DO HORARIO DE PECHE DE ESTABLECEMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO E DE INICIO E FINALIZACIÓN DOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E DAS ACTIVIDADES RECREATIVAS DURANTE A CELEBRACIÓN DAS FESTAS PATRONAIS NAS PARROQUIAS DE CAMARIÑAS 2023.

EXPTE. TEDEC: 2023/U029/000021

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 19 DE XUÑO DE 2023.

Publícase para xeral coñecemento o Decreto da Alcaldía do Concello de Camariñas de data 19/06/2023 pola que se amplían os horarios en dúas horas dos establecementos públicos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas deste termo municipal durante as festas patronais en parroquias de Camariñas 2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola alcaldesa Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: