Sede electrónica Concello de Camariñas

12:22:02 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

21/06/2023

Elevación a definitiva a lixtaxe provisional de aspirantes e desingación de membros do tribunal

EXP: 2023/E001/000002

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ASUNTO: Designación de membros do tribunal cualificador do PROCESO SELECTIVO 1 DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2022.

ExpTE.: cap - PROCESO SELECTIVO 1 DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2022.

ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELOO: 21 DE XUÑO DE 2023.

Faise público o decreto da Alcaldía de data 21/06/2023 de designación de membros do tribunal no proceso selectivo 1 DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO. OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2022.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: