Sede electrónica Concello de Camariñas

12:07:20 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

05/07/2023

ANUNCIO LISTAXE DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS NO PROCESO SELECTIVO

EXP: 2023/E001/000007

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ASUNTO: LP - ListaXE definitiva de aspirantes admitidos/as E EXCLUÍDOS/AS para participar no proceso selectivo PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE ONCE PEÓNS DE LIMPEZA DE PRAIAS marítimas DO CONCELLO DE CAMARIÑAS durante o exercicio de 2023.

ExpTE.: LP - CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE PEÓNS PARA TRABALLOS DE LIMPEZA DE PRAIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2023 (mA100).

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000007

Nº ExpTE. solicitude da axuda: 2023/A008/000027

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 5 DE XULLO DE 2023.

Faise público o decreto da Alcaldía de data 05/07/2023 mediante o cal se aproba a listaxe definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as e se convoca aos aspirantes admitidos para a realización das probas da oposición previstas na base 7ª da convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de once peóns de limpeza de praias ao abeiro subvención outorgada pola Deputación da Coruña no marco do programa da Deputación Provincial da Coruña de limpeza de praias marítimas dirixido aos concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2023, cuxas bases e convocatoria foron aprobadas por decreto da Alcaldía de data 19/06/2023 e publicadas no BOP núm. 118 de data 22/06/2023.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: