Sede electrónica Concello de Camariñas

11:13:06 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

02/08/2023

Resultado da segunda proba da fase de oposición: proba práctica oficial de obras

EXP: 2023/E001/000002

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ASUNTO: RESULTADO DA SEGUNDA PROBA DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE OFICIAL DE OBRAS PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO.

ExpTE.: OFOB- PERSOAL LABORAL FIXO OFICIAL DE OBRAS, CONCURSO-OPOSICIÓN, OPE ORDINARIA 2022.

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 2 DE AGOSTO DE 2023.

Faise público o resultado da segunda proba da oposición: proba práctica, no proceso selectivo dunha praza de Oficial de Obras, como persoal laboral fixo, correspondente á oferta pública de emprego do ano 2022 Ordinaria.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: