Sede electrónica Concello de Camariñas

17:19:09 Xoves 28 de setembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

28/08/2023

RESULTADO RECTIFICADO SEGUNDA PROBA FASE OPOSICIÓN, PROC. SELECTIVO CAPATAZ TRAS RESOLVER ALEGACIÓNS

EXP: 2023/E001/000001

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL

ASUNTO: RESULTADO RECTIFICADO DA SEGUNDA PROBA DA FASE DE OPOSICIÓN: PROBA PRÁCTICA, DO PROCESO SELECTIVO PARA COBERTURA DUNHA PRAZA DE CAPATAZ PERSOAL LABORAL FIXO, GRUPO V, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN CONCELLO DE CAMARIÑAS E CREACIÓN DE BOLSA DE EMPREGO, DESPOIS DA RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS PRESENTADAS.

ExpTE.: CAP - PERSOAL LABORAL FIXO capataz, CONCURSO-OPOSICIÓN, OPE ORDINARIA 2022.

Nº ExpTE. TEDEC: 2023/E001/000001

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 28 DE AGOSTO DE 2023.

Faise público o resultado final rectificado da segunda proba da fase de oposición tras resolución polo Tribunal das alegacións presentadas no proceso selectivo dunha praza de capataz como persoal laboral fixo, correspondente á oferta pública de emprego do ano 2022 Ordinaria.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Alcalde en funcións D. Sergio Caamaño Fernández.


Xustificantes de Publicación: