Sede electrónica Concello de Camariñas

10:42:39 Xoves 7 de decembro 2023

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

30/10/2023

RESULTADO 1º EXERCICIO: EXAME TIPO TEST PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA CONDUTOR CAMIÓN LIXO

EXP: 2023/E001/000010

ANUNCIO

RESULTADO DO 1º EXERCICIO (FASE DE OPOSICIÓN): EXAME TIPO TEST DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE CONDUCTOR CAMIÓN DO LIXO.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 30 DE OUTUBRO DE 2023.

O TRIBUNAL CUALIFICADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE CONDUCTOR CAMIÓN DO LIXO.

EXPTE.: 2023/E001/0000010

Unha vez efectuada a cualificación do 1º exercicio: exame tipo test, o tribunal acorda establecer o seguinte:

ASPIRANTES PRESENTADOS/NON PRESENTADOS

NÚM.

APELIDOS E NOME

PRESENTADO/NON PRESENTADO

1

ABAL CHAVES, REINALDO

NON PRESENTADO

2

PASANTES AMEIJENDA, JUAN C.

PRESENTADO

3

CASTIÑEIRA VÁZQUEZ, MARIO

PRESENTADO

4

PÉREZ CARRIL, JOSÉ ANTONIO

NON PRESENTADO

O tribunal acorda outorgar as seguintes puntuacións:

RESULTADO DO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN (EXAME TIPO TEST)

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

PASANTES AMEIJENDA, JUAN C.

12,00

2

CASTIÑEIRA VÁZQUEZ, MARIO

12,20

A vista da puntuación obtida polos aspirantes o tribunal por unanimidade dos seus membros acorda que os aspirantes aprobados que pasan a seguinte proba son:

ASPIRANTES APROBADOS

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

CASTIÑEIRA VÁZQUEZ, MARIO

12,20

2

PASANTES AMEIJENDA, JUAN C.

12,00

CONVOCATORIA DE ASPIRANTES APROBADOS PARA REALIZACIÓN 2ª PROBA DA OPOSCIÓN (PROBA PRÁCTICA).

O tribunal acorda convocar aos aspirantes aprobados para o próximo día 30 de novembro de 2023, as 11:00 horas, para a realización da segunda proba da oposición (proba práctica).

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Juan José Canosa Canosa.


Xustificantes de Publicación: