Sede electrónica Concello de Camariñas

06:08:48 Martes 27 de febreiro 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

22/12/2023

BOLSA DE TRABALLO PARA SUBSTITUCIÓNS COORDINADOR/A SERVICIOS SOCIAIS

EXP: 2023/E001/000012

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP: 22 DE DECEMBRO DE 2023

Convócanse probas selectivas para a CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A DO GRUPO A, SUBGRUPO A2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA: COORDINADOR/A SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE CAMARIÑAS, cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 18 de decembro de 2023 e publicadas no BOP núm. 243 do 22/12/2023.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2023/12/22/2023_0000009951.pdf

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: