Sede electrónica Concello de Camariñas

14:57:34 Domingo 26 de maio 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

23/02/2024

DESIGNACIÓN MEMBROS TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO CREACIÓN DUNHA BOLSA PEÓN CAMIÓN LIXO

EXP: 2024/E001/000002

ANUNCIO

BpCLx - Designación de membros do tribunal cualificador do proceso SELECTIVO PARA A creación dunha bolsa de emprego para a contratación na modalidade de substitución dun PEÓN do camión do lixo, como persoal laboral temporal.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 23 DE FEBREIRO DE 2024.

De conformidade co disposto na Base 6ª da Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación na modalidade de circunstancias da produción e substitución dun peón do camión do lixo, como persoal laboral temporal, faise público o Decreto da Alcaldía de data 23 de febreiro de 2024, mediante o cal se designan os membros integrantes do Tribunal cualificador do proceso selectivo.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: