Sede electrónica Concello de Camariñas

17:46:06 Sábado 20 de abril 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

12/03/2024

RESULTADO 1º EXERCICIO: EXAME TIPO TEST PROCESO SELECTIVO CREACIÓN BOLSA PEÓN CAMIÓN LIXO

EXP: 2024/E001/000002

ANUNCIO

RESULTADO DO 1º EXERCICIO (FASE DE OPOSICIÓN): EXAME TIPO TEST DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DUN PEÓN DO CAMIÓN DO LIXO E CONVOCATORIA DE ASPIRANTES APROBADOS PARA REALIZACIÓN DO 2º EXERCICIO – EXAME PRÁCTICO.

EXPTE.: 2024/E001/0000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 12 DE MARZO DE 2024.

De conformidade co disposto na Base 7ª da Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación na modalidade de circunstancias da produción e substitución dun peón do camión do lixo, como persoal laboral temporal, faise público para xeral coñecemento o resultado do 1º exercicio da oposición (exame tipo test), así como da convocatoria de aspirantes aprobados para a realización do 2º exercicio da oposición (exame práctico).

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: