Sede electrónica Concello de Camariñas

19:25:59 Sábado 20 de abril 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

14/03/2024

Publicación do resultado do 2º exercicio - exáme práctico da bolsa peón camión do lixo

EXP: 2024/E001/000002

ANUNCIO

RESULTADO DO 2º EXERCICIO (FASE DE OPOSICIÓN): EXAME PRÁCTICO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DUN PEÓN DO CAMIÓN DO LIXO E CONVOCATORIA DE ASPIRANTES APROBADOS PARA REALIZACIÓN DO 3º EXERCICIO – COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA.

EXPTE.: 2024/E001/0000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 14 DE MARZO DE 2024.

De conformidade co disposto na Base 7ª da Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación na modalidade de circunstancias da produción e substitución dun peón do camión do lixo, como persoal laboral temporal, faise público para xeral coñecemento o resultado do 2º exercicio da oposición (exame práctico), así como da convocatoria de aspirantes aprobados para a realización do 3º exercicio da oposición (coñecemento da lingua galega).

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: