Sede electrónica Concello de Camariñas

18:45:19 Sábado 20 de abril 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

14/03/2024

Publicación do resultado do final da oposición da bolsa peón camión do lixo

EXP: 2024/E001/000002

ANUNCIO

RESULTADO DO FINAL DA OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DUN PEÓN DO CAMIÓN DO LIXO E PROPOSTA DE APROBACIÓN DA BOLSA.

EXPTE.: 2024/E001/0000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 14 DE MARZO DE 2024.

De conformidade co disposto na Base 7ª da Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para a contratación na modalidade de circunstancias da produción e substitución dun peón do camión do lixo, como persoal laboral temporal, faise público para xeral coñecemento o resultado final da oposición e da proposta de aprobación da relación de candidatos aprobados e formalización/aprobación da Bolsa de emprego.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa en funcións Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: