Sede electrónica Concello de Camariñas

19:35:41 Sábado 20 de abril 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

14/03/2024

PUBLICACIÓN DE ACTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR PROCESO SELECTIVO BOLSA CONDUCTOR CAMIÓN LIXO

EXP: 2024/E001/000002

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL

ASUNTO: PUBLICACIÓN DE ACTAS DO TRIBUNAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A creación dunha bolsa de emprego para a contratación na modalidade de substitución dun PEÓN do camión do lixo, como persoal laboral temporal.

ExpTE.: bpclx - PROCESO SELECTIVO PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO para a contratación na modalidade de substitución dun PEÓN do camión do lixo, como persoal laboral temporal.

Nº ExpTE. TEDEC: 2024/E001/000002

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 14 DE MARZO DE 2024.

Para xeral coñecemento, faise pública a acta do Tribunal cualificador do proceso selectivo para a creación bolsa de emprego para a contratación na modalidade de circunstancias da produción e substitución dun peón do camión do lixo, como persoal laboral temporal, de data 14/03/2024.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa D. Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: