Sede electrónica Concello de Camariñas

18:59:17 Sábado 20 de abril 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

20/03/2024

APROBACIÓN BASES E CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN PEÓNS PEL-CONCELLOS 2024

EXP: 2024/E001/000003

ANUNCIO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2024 (PEL-CONCELLOS 2024).

EXPTE.: 2024/E001/000003

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS CONCELLO DE CAMARIÑAS: 20 DE MARZO DE 2024

Convócanse probas selectivas, mediante concurso-oposición, para a contratación laboral de CATRO PEÓNS PARA REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2024 (PEL 2024) ao abeiro da Convocatoria do Programa PEL-CONCELLOS 2024 da Deputación Provincial, cuxas bases e convocatoria foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 20 de marzo de 2024 e publicadas no taboleiros de anuncios do Concello de Camariñas en data 20 marzo de 2024.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: