Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

11:21:20 Miércoles 19 de enero 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

27/10/2021

LISTAXE DEFINITIVA RESULTADOS PROCESO SELECTIVO, PROBA DE COÑECEMENTOS E BAREM. DE MÉRITOS PERSOAL

OE – PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 28 DE OUTUBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

LISTAXE DEFINITIVA DOS RESULTADOS DO PROCESO SELECTIVO, PROBA DE COÑECEMENTOS E BAREMACIÓN DE MÉRITOS:

 

PROBA

MÉRITOS MAX. 8 PTOS

TOTAL

 

MAX. 12 PTOS

TIT.

EXPER.

CURSOS

GALEGO

SUMA

MAX.

 

 

1,5

4

2

0,5

 

20 PTOS

DIRECTOR/A

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDEZ SANCHEZ MARIA BELEN

11,00

1,50

0,00

2,00

--

3,50

14,50

LEIRA LOPEZ ROSA LORENA

7,00

0,00

0,00

2,00

--

2,00

9,00

VILELA RODRIGUEZ MARGARITA

11,00

1,50

0,78

2,00

--

4,28

15,28

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTES

 

 

 

 

 

 

 

LEIS PEREZ FERNANDO

6,00

0,00

1,20

0,00

0,00

1,70

7,20

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOR/A

 

 

 

 

 

 

 

PARIS PAZOS MARIA DOLORES

10,00

0,00

2,28

2,00

--

4,28

14,28

VILELA RODRIGUEZ MARGARITA

10,75

0,00

1,75

2,00

--

3,75

14,50

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR/A

 

 

 

 

 

 

 

RAMA VÁZQUEZ MARIA DOLORES

6,00

0,00

4,00

1,90

--

5,90

11,90

VILELA RODRIGUEZ MARGARITA

9,00

0,00

3,02

2,00

--

5,02

14,02

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO/A

 

 

 

 

 

 

 

ALBORES FANDIÑO PAULA

6,75

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

7,25

MORATE NUÑEZ DEBORAH

10,00

0,00

1,60

2,00

0,50

4,10

14,10

VARELA MARTINEZ MARIA PILAR

5,50

0,00

0,00

2,00

0,00

2,00

7,50

 

A partir da data de publicación desta listaxe definitiva, as persoas con maior puntuación, disporán ata ás 12:00 do 28/10/2021 para presentar a aceptación do posto e o seu DNI, número de afiliación da Seguridade Social e número de conta bancaria. A candidata VILELA RODRIGUEZ MARGARITA debe presentar á maior brevidade, e sempre antes das 11:00 horas do 28/10/2021 a súa renuncia ás dúas prazas para as que non desexe ser contratada.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: