Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

00:38:17 Domingo 23 de enero 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

29/11/2021

Convocatoria probas selectivas para creación dunha Bolsa emprego para a contratación dun Psicólogo/a

ANUNCIO

DATA DE PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP: 29 DE NOVEMBRO DE 2021

Convócanse probas selectivas, mediante concurso-oposición, para a creación dunha Bolsa de emprego para a contratación dun profesional encargado do posto de Psicóloga no Departamento de “Servizos Sociais Municipais”, cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 24 de novembro de 2021 e publicadas no BOP núm. 207 do 29/11/2021.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2021/11/29/2021_0000008232.pdf

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: