Sede electrónica Ayuntamiento de Camariñas

22:31:38 Domingo 3 de julio 2022

Información

DEPARTAMENTO PERSOAL

18/03/2022

Convocatoria probas selectivas para a contratación de peóns para o Programa PEL 2022

EXP: 2022/E001/000002

CONCELLO DE CAMARIÑAS

SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS CONCELLO DE CAMARIÑAS: 18 DE MARZO DE 2022

Convócanse probas selectivas, mediante concurso-oposición, para a contratación laboral de CATRO PEÓNS PARA REALIZACIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS 2022 ao abeiro da Convocatoria do Programa PEL-Concellos 2022 da Deputación Provincial, cuxas bases e convocatoria foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 18 de marzo de 2022 e publicadas no taboleiros de anuncios do Concello de Camariñas en data 18 marzo de 2022.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Justificantes de Publicación: