Sede electrónica Concello de Camariñas

12:11:52 Luns 27 de maio 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

24/05/19

Designación de membros do tribunal cualificador do proceso de selección dun/dunha técnico/a para a oficina de turismo de Camariñas(contrato a tempo parcial).


Persoal

24/05/19

Designación de membros do tribunal cualificador do proceso de selección dun/dunha técnico/a para a oficina de turismo de Camariñas(contrato a tempo completo).


Persoal

20/05/19

Aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DEZAOITO PEÓNS DE LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE CAMARIÑAS ao abeiro do programa da Deputación provincial da Coruña de limpeza de praias marítimas dirixido aos concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2019.


Persoal

20/05/19

Aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a CONTRATACIÓN LABORALTEMPORAL DE CINCO PEÓNS ao abeiro da subvención concedida no marco da Orde do17 de decembro de 2018 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

20/05/19

Aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal (contrato a tempo parcial) de dous/dúas técnicos/as para a oficina de turismo de Camariñas ao abeiro subvención outorgada pola Deputación da Coruña no marco do Programa (DP0029): programa de subvencións a concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento de gasto de persoal das oficinas de turismo, ano 2019, cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 14 de maio de 2019.


Persoal

20/05/19

Aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal (contrato a tempo completo) dun/dunha técnico/a para a oficina de turismo de Camariñas ao abeiro subvención outorgada pola Deputación da Coruña no marco do Programa (DP0029): programa de subvencións a concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento de gasto de persoal das oficinas de turismo, ano 2019.


Patrimonio e Contratación

30/03/19

Licitación e prego de cláusulas que rexen a autorización para instalación dunha cafetería dentro do recinto de celebración da XXIX MOSTRA DO ENCAIXE.


O día 24 o Concello de Camariñas estrenou a súa nova Sede Electrónica

25/01/19

Con novo aspecto e importantes melloras no uso e a funcionalidade, estréase a nova sede electrónica do Concello adherida ao Proxecto Provincial de Implantación da Administración Electrónica.


Secretaría Xeral

19/12/18

Ampliación do horario de peche dos locais de hostelería do Concello de Camariñas durante a campaña de nadal.


Persoal

30/10/18

Aceptación de proposta do tribunal de selección inicial de sete peóns ao abeiro da subvención concedida pola Deputación da Coruña no marco do programa de Integración Laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2018.