Sede electrónica Concello de Camariñas

15:52:23 Xoves 27 de xaneiro 2022

Información

MOSTRA DO ENCAIXE

17/12/2021

SELECCIÓN MEMORIAS XXVIII CONCURSO DE NOVEIS DISEÑADORES DE MODA

ANUNCIO

MEMORIAS SELECCIONADAS PARA PARTICIPAR NO XXVIII CONCURSO DE NOVEIS DESEÑADORES DE MODA, QUE TERÁ LUGAR DURANTE A “XXXI MOSTRA DO ENCAIXE DE CAMARIÑAS”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 17 DE DECEMBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/A002/000001

O Xurado cualificador do “XXVIII Concurso de Noveis Deseñadores de Moda”, que terá lugar con motivo da celebración da XXXI Mostra do Encaixe de Camariñas, unha vez examinada a totalidade das memorias presentadas, de conformidade co previsto na Base 6ª da convocatoria e co acordo adoptado en reunión de data 14/12/2021, seleccionou as memorias presentadas polos seguintes deseñadores para participar no dito concurso:

MEMORIAS SELECCIONADAS

NÚM

APELIDOS E NOME

1

TERIFFE GONZÁLEZ, JOSÉ DANIEL

2

RUÍZ GARCÍA, EGOITZ

3

MONDELO RIVAS, CANDELA E GONZÁLEZ GONZÁLEZ, NATALIA Mª

4

MARTÍ SUÁREZ, JACOBO E BUENDÍA VÁZQUEZ, PABLO

5

RODRÍGUEZ MANEIRO, UXÍA

6

PIÑEIRO CHARLÍN, ANDREA

7

SANTOS BLANCO, JOSU

8

CASTILLO AMONDARAY, ÁLVARO

9

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ENRIQUE

10

JIMÉNEZ ARGÜETA, NAHOMI E BLANCO MONTIEL, RAQUEL MARINA

11

LLERA ISIEGAS, ENRIQUE

12

APARICIO RUÍZ, CANTIA

13

RUÍZ TORRES, JOAQUIN

14

PARENTE GONZÁLEZ, VANESSA E CHAN COSTA, BEATRIZ

15

SÁNCHEZ REY, SOFÍA

16

MIRAVALLES SÁNCHEZ, LLUCÍA

17

ROCAMORA RODRÍGUEZ, ALICIA

18

ANCHUNDIA MERO, ORLINDA ARMANDINA E MALDERA, LUIGI

19

GONZÁLEZ BRITO, BIMBA

20

GONZÁLEZ MORENO, PABLO

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola secretaria do Xurado Mª Mercedes Búa Barrientos.


Xustificantes de Publicación: