Sede electrónica Concello de Camariñas

03:49:19 Venres 7 de outubro 2022

Información

Alcaldía

23/09/2022

BANDO DE ALCALDÍA: AMPLIACIÓN DE HORARIO DE PECHE DE FESTAS

EXP: 2022/X999/000249

BANDO DE ALCALDÍA:

 

AMPLIACIÓN DE HORARIO DE PECHE DE FESTAS

 

Vista a ORDE do 23 de outubro de 2020 pola que se determina o horario de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas e concretamente o artigo 9 de ampliacións de horarios.

Visto que do 1 ao 2 de outubro de 2022 a veciñanza de Camelle celebra as festas na honra á San Miguel e que do 8 ao 9 de outubro de 2022 a veciñanza de Arou celebra as festas na honra a San Roque.

 

COMUNÍCASE:

 

Que se amplía, do 1 ao 2 de outubro de 2022 e do 8 ao 9 de outubro de 2022, o horario de peche en 1 hora respecto do horario xeral supeditado ás medidas preventivas de seguridade sanitaria.

 

Camariñas, 23 de setembro de 2022.

 

Documento asinado electrónicamente polo Alcalde en funcións, D. Sergio Caamaño Fernández.


Xustificantes de Publicación: