Sede electrónica Concello de Camariñas

23:19:49 Luns 25 de xaneiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

29/05/19

Designación membros do Tribunal cualificador do proceso de selección de cinco peóns ao abeiro da subvención concedida no marco da orde do 17 de decembro de 2018 pola que se regula o fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

28/05/19

Bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal DE SETE PEÓNS ao abeiro da subvención outorgada pola Deputación da Coruña no marco do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes anualidade 2019 (PEL Concellos).


Persoal

28/05/19

Bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal DE CATRO SOCORRISTAS ao abeiro da subvención concedida no marco da Orde da Consellería, de Emprego e Industria do 12 de decembro de 2018 na que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede a súa convocatoria para o exercicio 2019.


Persoal

24/05/19

Designación de membros do tribunal cualificador do proceso de selección dun/dunha técnico/a para a oficina de turismo de Camariñas(contrato a tempo parcial).


Persoal

24/05/19

Designación de membros do tribunal cualificador do proceso de selección dun/dunha técnico/a para a oficina de turismo de Camariñas(contrato a tempo completo).


Persoal

20/05/19

Aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DEZAOITO PEÓNS DE LIMPEZA DE PRAIAS DO CONCELLO DE CAMARIÑAS ao abeiro do programa da Deputación provincial da Coruña de limpeza de praias marítimas dirixido aos concellos da provincia da Coruña durante o exercicio 2019.


Persoal

20/05/19

Aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a CONTRATACIÓN LABORALTEMPORAL DE CINCO PEÓNS ao abeiro da subvención concedida no marco da Orde do17 de decembro de 2018 pola que se regulan os criterios de repartición e se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións da liña en concorrencia non competitiva e da liña en concorrencia competitiva do fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

20/05/19

Aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal (contrato a tempo parcial) de dous/dúas técnicos/as para a oficina de turismo de Camariñas ao abeiro subvención outorgada pola Deputación da Coruña no marco do Programa (DP0029): programa de subvencións a concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento de gasto de persoal das oficinas de turismo, ano 2019, cuxas bases foron aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 14 de maio de 2019.


Persoal

20/05/19

Aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal (contrato a tempo completo) dun/dunha técnico/a para a oficina de turismo de Camariñas ao abeiro subvención outorgada pola Deputación da Coruña no marco do Programa (DP0029): programa de subvencións a concellos e agrupacións de concellos da provincia da Coruña de menos de 50.000 habitantes para o financiamento de gasto de persoal das oficinas de turismo, ano 2019.


Patrimonio e Contratación

30/03/19

Licitación e prego de cláusulas que rexen a autorización para instalación dunha cafetería dentro do recinto de celebración da XXIX MOSTRA DO ENCAIXE.