Sede electrónica Concello de Camariñas

00:15:54 Martes 26 de xaneiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

21/06/19

Aceptación da proposta de selección inicial de catro socorristas de praias marítimas do Concello de Camariñas.


Persoal

21/06/19

Aceptación da proposta de selección inicial no proceso selectivo de dezaoito peóns de limpeza de praias marítimas do Concello de Camariñas 2019.


Persoal

21/06/19

Aprobación das bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación laboral temporal, mediante oposición, dun socorristas e creación dunha bolsa de traballo ao abeiro da subvención concedida no marco da orde da Consellería, de Emprego e Industria do 12 de decembro de 2018 na que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede a súa convocatoria para o exercicio 2019.


Persoal

21/06/19

Resultado e proposta de selección inicial no proceso de selección de catro socorristas ao abeiro da orde do 12/12/2018 para o fomento de emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais 2019.


Persoal

21/06/19

Emenda de erros no anuncio do resultado do procedemento de selección para a contratación laboral temporal de dezaoito peóns para a limpeza de praias do Concello de Camariñas 2019.


Persoal

20/06/19

Anuncio do resultado do procedemento de selección para a contratación laboral temporal de dezaoito peóns para a limpeza de praias do concello de Camariñas 2019.


Persoal

20/06/19

Anuncio do resultado da fase de concurso do proceso de selección de catro socorristas ao abeiro da orde do 12/12/2018 para o fomento de emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais 2019.


Persoal

20/06/19

Anuncio de aceptación da proposta de selección inicial de cinco peóns, ao abeiro da subvención concedida no marco da orde do 17 de decembro de 2018 pola que se regula o fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

19/06/19

Emenda de erro no anuncio do resultado do procedemento e proposta de selección de cinco peóns ao abeiro da subvención concedida no marco da orde do 17 de decembro de 2018 pola que se regula o fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

18/06/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección dun/dunha técnico/a para a oficina de turismo de Camariñas (Contrato a Tempo Completo).