Sede electrónica Concello de Camariñas

23:42:27 Luns 25 de xaneiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

18/06/19

Resultado do procedemento e proposta de selección de cinco peóns ao abeiro da subvención concedida no marco da orde do 17 de decembro de 2018 pola que se regula o fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

18/06/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos para participar no procedemento de selección de catro socorristas ao abeiro da orde do 12/12/2018 para o fomento de emprego e mellora da empregabilidade no ámbito colaboración coas entidades locais 2019.


Persoal

17/06/19

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección de sete peóns ao abeiro da subvención outorgada pola deputación da Coruña no marco do programa de integración laboral, anualidade 2019 (PEL CONCELLOS).


Persoal

17/06/19

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección de dous/dúas técnicos/as para a oficina de turismo de Camariñas (CONTRATO A TEMPO PARCIAL).


Persoal

12/06/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as para participar no procedemento de selección de dezaoito peóns de limpeza de praias marítimas do concello de camariñas durante o exercicio do ano 2019.


Persoal

12/06/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as para participar no procedemento de selección de cinco peóns ao abeiro da subvención concedida no marco da orde do 17 de decembro de 2018 pola que se regula o fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

10/06/19

Listaxe de candidatos remitida polo Servizo Público de Emprego de Galicia para o proceso selectivo de contratación laboral temporal de CATRO SOCORRISTAS, ao abeiro da orde do 12/12/2018 para o fomento de emprego e mellora da empregabilidade no ambito de colaboración coas entidades locais 2019. Expte. TR351A2019/000077-1.


Persoal

4/06/19

Designación de membros do tribunal cualificador do proceso de selección de sete peóns ao abeiro da subvención outorgada pola Deputación da Coruña no marco do programa de integración laboral, anualidade 2019 (PEL CONCELLOS).


Persoal

4/06/19

Designación de membros do tribunal cualificador do proceso de selección de catro socorristas nas praias do Concello, ano 2019.


Persoal

29/05/19

Designación membros do Tribunal cualificador do proceso de selección de dezaoito peóns de limpeza de praias marítimas do concello de camariñas durante o exercicio de 2019.