Sede electrónica Concello de Camariñas

10:59:54 Domingo 28 de febreiro 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Persoal

20/06/19

Anuncio de aceptación da proposta de selección inicial de cinco peóns, ao abeiro da subvención concedida no marco da orde do 17 de decembro de 2018 pola que se regula o fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

19/06/19

Emenda de erro no anuncio do resultado do procedemento e proposta de selección de cinco peóns ao abeiro da subvención concedida no marco da orde do 17 de decembro de 2018 pola que se regula o fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

18/06/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección dun/dunha técnico/a para a oficina de turismo de Camariñas (Contrato a Tempo Completo).


Persoal

18/06/19

Resultado do procedemento e proposta de selección de cinco peóns ao abeiro da subvención concedida no marco da orde do 17 de decembro de 2018 pola que se regula o fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

18/06/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos para participar no procedemento de selección de catro socorristas ao abeiro da orde do 12/12/2018 para o fomento de emprego e mellora da empregabilidade no ámbito colaboración coas entidades locais 2019.


Persoal

17/06/19

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección de sete peóns ao abeiro da subvención outorgada pola deputación da Coruña no marco do programa de integración laboral, anualidade 2019 (PEL CONCELLOS).


Persoal

17/06/19

Lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso de selección de dous/dúas técnicos/as para a oficina de turismo de Camariñas (CONTRATO A TEMPO PARCIAL).


Persoal

12/06/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as para participar no procedemento de selección de dezaoito peóns de limpeza de praias marítimas do concello de camariñas durante o exercicio do ano 2019.


Persoal

12/06/19

Lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as para participar no procedemento de selección de cinco peóns ao abeiro da subvención concedida no marco da orde do 17 de decembro de 2018 pola que se regula o fondo de compensación ambiental para o ano 2019.


Persoal

10/06/19

Listaxe de candidatos remitida polo Servizo Público de Emprego de Galicia para o proceso selectivo de contratación laboral temporal de CATRO SOCORRISTAS, ao abeiro da orde do 12/12/2018 para o fomento de emprego e mellora da empregabilidade no ambito de colaboración coas entidades locais 2019. Expte. TR351A2019/000077-1.