Sede electrónica Concello de Camariñas

14:44:38 Domingo 26 de maio 2024

Información

departamento de persoal

03/11/2021

OE - Listaxe definitiva TITOR/A

ANUNCIO

OE- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 3 DE NOVEMBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

Listaxe definitiva do posto de TITOR/A (Oferta de emprego núm. 12-2021-10037)

Candidata MARÍA LUISA TOMÉ GARCÍA

De conformidade co disposto nas Bases da convocatoria para a selección do Alumnado-traballador e persoal do obradoiro dual de emprego Construíndo futuro, aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 1 de outubro de 2021 e publicadas na Sede Electrónica do Concello de Camariñas o 04/10/2021, faixe pública a listaxe definitiva do titor/a, condicionado a que ás persoas admitidas aporten a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos e a documentación xustificativa dos méritos alegados.

Do mesmo xeito, convócase á persoa admitida á proba escrita que terá lugar o vindeiro venres 05/11/2021, ás 9:30 na Casa de Pedra, na praza da Insuela s/n, de Camariñas.

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: