Sede electrónica Concello de Camariñas

12:08:00 Xoves 7 de decembro 2023

Información

departamento de persoal

05/11/2021

OE - RESULTADO SELECCIÓN TITOR/A

OE – PROCEMENTO DE SELECCIÓN DO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E ADMINISTRATIVO DE APOIO DO OBRADOIRO DE EMPREGO “CONSTRUÍNDO FUTURO”.

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 5 DE NOVEMBRO DE 2021.

EXPTE.: 2021/E001/000015

RESULTADOS DO PROCESO SELECTIVO, PROBA DE COÑECEMENTOS E BAREMACIÓN DE MÉRITOS DA TITORA

 

PROBA

MÉRITOS MAX. 8 PTOS

TOTAL

 

MAX. 12 PTOS

TIT.

EXPER.

CURSOS

GALEGO

SUMA

MAX.

CANDIDATA

 

1,5

4

2

0,5

 

20 PTOS

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOR/A

 

 

 

 

 

 

 

TOMÉ GARCIA MARIA LUISA

9,50

1,50

2,13

2,00

--

5,63

15, 13

Dado que so había unha candidata para o posto, e que resultou apta, non procede establecer un prazo de reclamacións, polo que se publica o resultado da proba de coñecementos e da da baremación de méritos e se propón á candidata MARIA LUISA TOMÉ GARCIA para a súa contratación.

 

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola Alcaldesa Dª Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: