Sede electrónica Concello de Camariñas

05:19:38 Mércores 6 de decembro 2023

Información

Alcaldía

05/07/2022

BANDO DE ALCALDÍA: LIMPEZA DA MALEZA NOS NÚCLEOS URBANOS E RURAIS

EXP: 2022/X999/000249

BANDO DE ALCALDÍA:

 

LIMPEZA DA MALEZA NOS NÚCLEOS URBANOS E RURAIS

 

Para protexer aos veciños fronte aos incendios e mellorar as condicións de seguridade e salubridade, é preciso a xestión da maleza dentro dos núcleos urbanos e os núcleos rurais. (Lei 2/2016 do solo de Galicia, artigo 135 e Plan Xeral de Ordenación Municipal, tomo II Normativa Urbanística).

 

Por isto,

 

COMUNÍCASE A OBRIGA E SOLICÍTASE:

 

O cumprimento da xestión da maleza nos núcleos urbanos e rurais do Concello de Camariñas.

 

Camariñas, a 5 de xullo de 2022.

 

Asinado electrónicamente pola Alcaldesa do Concello de Camariñas, Dona Sandra Insua Rial.


Xustificantes de Publicación: