Sede electrónica Concello de Camariñas

05:58:30 Sábado 13 de xullo 2024

Información

Departamento de persoal

13/07/2022

Anuncio de resultado final do procedemento e proposta de contratación de 12 peóns de praias

EXP: 2022/E001/000009

ANUNCIO

RESULTADO FINAL DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE OPOSICIÓN, DE Doce peóns para a limpeza das praias marítimas do Concello de Camariñas.


 

DATA DE PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO: 13 DE XULLO 2022

RESULTADO FINAL DO PROCEDEMENTO

O tribunal cualificador do proceso selectivo para a contratación de doce peóns para a limpeza de praias marítimas do Concello de Camariñas, fai público o resultado final do procedemento:


 

RESULTADO FINAL

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

AREN GARCIA, LUIS ROLANDO

10,00

BRION TEDÍN, LUCIA

9,90

SAR ROMERO, LARA

9,80

FREIRE MOUZO, DEREK RAFAEL

9,70

NION DIOS, PABLO

9,20

GERPE LISTA, OSCAR MANUEL

9,10

CASTRO CASTIÑEIRA, SERGIO JOEL

9,00

MOUZO CARRACEDO, PURIFICACIÓN

8,90

SOTO ANTELO, JOSE MANUEL

8,80

MOUZO CARRIL, CRISTINA

8,60

MLOUZO BAÑA, ANGEL

8,40

PAZ LUACES, SERGIO

7,60

CARRACEDO CAMPAÑA, ANXO

7,50

ROMAR LEMA, PAULA

6,30

SAADI TAMINE, AZZEDINE

6,20

TAJES SÁNCHEZ, FRANCISCO JESÚS

6,10

BAÑA SENANDE, MIGUEL

6,00

ROMAR LEMA, ANDREA

6,00

VARELA RODRIGUEZ, DIANA

5,60

MENDEZ LEMA, ADAM

5,50

CANOSA PALMA, ANDRES ALFONSO

5,40

MOUZO ROMAR, MARIA FÁTIMA

5,30

MOSQUERA TRILLO, GORKA

5,20

ROMERO MOUZO, SERGIO BAUTISTA

5,10

CANOSA LISTA, NATALIA

5,00

Polo que o Tribunal acorda:

Primeiro: Propoñer á Alcaldía, de conformidade coas bases da convocatoria, a contratación dos aspirantes que se relacionan a continuación por seren os que alcanzaron a maior puntuación final na oposición.


 

NÚM.

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

AREN GARCIA, LUIS ROLANDO

10,00

2

BRION TEDÍN, LUCIA

9,90

3

SAR ROMERO, LARA

9,80

4

FREIRE MOUZO, DEREK RAFAEL

9,70

5

NION DIOS, PABLO

9,20

6

GERPE LISTA, OSCAR MANUEL

9,10

7

CASTRO CASTIÑEIRA, SERGIO JOEL

9,00

8

MOUZO CARRACEDO, PURIFICACIÓN

8,90

9

SOTO ANTELO, JOSE MANUEL

8,80

10

MOUZO CARRIL, CRISTINA

8,60

11

MLOUZO BAÑA, ANGEL

8,40

12

PAZ LUACES, SERGIO

7,60


 

Segundo: Propoñer a Alcaldía, aos efectos do previsto nas bases da convocatoria, establecer a seguinte relación de reservas:

Orde de chamamento

APELIDOS E NOME

PUNTUACIÓN

1

CARRACEDO CAMPAÑA, ANXO

7,50

2

ROMAR LEMA, PAULA

6,30

3

SAADI TAMINE, AZZEDINE

6,20

4

TAJES SÁNCHEZ, FRANCISCO JESÚS

6,10

5

BAÑA SENANDE, MIGUEL

6,00

6

ROMAR LEMA, ANDREA

6,00

7

VARELA RODRIGUEZ, DIANA

5,60

8

MENDEZ LEMA, ADAM

5,50

9

CANOSA PALMA, ANDRES ALFONSO

5,40

10

MOUZO ROMAR, MARIA FÁTIMA

5,30

11

MOSQUERA TRILLO, GORKA

5,20

12

ROMERO MOUZO, SERGIO BAUTISTA

5,10

13

CANOSA LISTA, NATALIA

5,00

Terceiro: Dar traslado da presente acta á Alcaldía aos efectos do previsto nas bases da convocatoria que regulan o proceso selectivo.

Cuarto: Facer público o resultado da oposición mediante a súa inserción no taboleiro de anuncios do Concello e a efectos meramente informativos na sede electrónica do Concello de Camariñas

Camariñas, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo secretario do Tribunal D. Juan Canosa Canosa.


 


 


 

 

 


 


 


Xustificantes de Publicación: