Sede electrónica Concello de Camariñas

18:24:25 Sábado 20 de abril 2024

Información

DEPARTAMENTO DE PERSOAL

08/03/2024

ANUNCIO APROBACIÓN BOLSA TRABALLO COORDINADORA SERVIZOS SOCIAIS

EXP: 2023/E001/000012

ANUNCIO

APROBACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO PARA PROCEDER Á PROVISIÓN TEMPORAL DE PRAZAS MEDIANTE O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, COORDINADOR/A SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DE CAMARIÑAS.

EXPTE.: 2023/E001/0000012

DATA DE PUBLICACIÓN NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA: BOP NÚM. 49 DO 8 DE MARZO DE 2023.

Publícase para xeral coñecemento o Decreto da Alcaldía do Concello de Camariñas núm. 172/2024 de data 05/03/2024 mediante o cal que se aproba a bolsa de emprego para proceder á provisión temporal de prazas mediante o nomeamento de funcionarios interinos da escala de Administración Especial, Subescala Técnica, coordinador/a Servizos Sociais do Concello de Camariñas.

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2024/03/08/2024_0000001531.pdf

Camariñas, 8 de marzo de 2024

A Alcaldesa,

Sandra Insua Rial


Xustificantes de Publicación: