Sede electrónica Concello de Camariñas

04:03:23 Mércores 1 de febreiro 2023
Estás en:

Detalle trámite

Certificado de empadroamento

O procedemento de "solicitude de certificado de empadroamento" regula a concesión, por parte do Concello, do certificado acreditativo dos datos persoais e domicilio, segundo constan no padrón de habitantes do municipio.

A persoa que solicita poderá escoller o tipo de certificado que necesita, segundo a seguinte clasificación:

 • Certificado de Empadroamento Individual
 • Certificado de Empadroamento Colectivo
 • Certificado de Empadroamento Histórico
 • Certificado de Empadroamento Negativo Individual
 • Certificado de Empadroamento Histórico Colectivo

Certificado Individual, o Certificado Histórico e o Certificado Negativo Individual xéranse de forma automática tras a solicitude polo que poden descargarse no momento.

Os certificados colectivos, en cambio, serán tramitados polo Concello como calquera outra solicitude telemática.

Para solicitar o Certificado de Empadroamento dun menor que careza de Documento Nacional de Identidade, deberá utilizar a Solicitude Xeral e explicar esta circunstancia no EXPOSICIÓN/SOLICITUDE.  

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

 • Solicitude de certificado de empadroamento.
 • DNI (só en modo presencial).
 • Documentación acreditativa do parentesco. En caso de menores ou de persoas falecidas, deberase achegar documentación acreditativa do parentesco: libro de familia, declaración de herdeiros,etc.
 • Para os certificados colectivos, é indispensable acompañar (para cada un dos maiores de idade incluídos na folla padronal) a seguinte autorización (descarga).
 • Autorización para a representación. No caso que o certificado solicítese para persoa maior de idade, distinta do interesado, debe achegarse autorización asinada autorizando a representación.
 • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Solicitude de certificado de empadroamento.

Unidade tramitadora: Rexistro Xeral.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución:
3 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.