Sede electrónica Concello de Camariñas

03:56:06 Sábado 22 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude do servizo de axuda a domicilio

O procedemento de "servizo de axuda a domicilio (SAF)" é un servizo social que presta un conxunto de atencións, desde unha perspectiva integral e normalizadora, ás persoas e familias no seu domicilio, naquelas situacións nas que teñen limitada a súa autonomía por motivos físicos, psíquicos e sociais, ou nos casos de desintegración familiar.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ás dependencias da SSSS, na Casa de Pedra, nestes casos solicitarase cita previa coa traballadora social que será a profesional que en primeira instancia faga unha valoración da ideonidade deste recurso.

  • Solicitude de axuda a domicilio (SAF).
  • Art. 12 do Regulamento do servizo municipal de axuda no fogar no Concello de Camariñas (SAF).

Nome: Solicitude do servizo de axuda a domicilio.

Unidade tramitadora:
Servizos Sociais.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Prazo de resolución:
6 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos:
Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.